U kunt uw gift overmaken op IBAN NL35 RABO 0152 6550 18 t.n.v. SHIB

U kunt een algemene gift doen of bestemmen voor een specifiek project of doel. Vermeld dat svp in de omschrijving erbij.

Mogelijke specifieke bestemming zijn:

  1. Shack repair ongeveer € 100 tot €200,= per shack
  2. Financiële ondersteuning van een day care teacher (juf of hulp in de crèche) voor 1 maand € 100,=
  3. Het eten voor alle kinderen (ongeveer 90) voor één week € 85,=
  4. Financiële ondersteuning voor de werkers in de ouderengroep voor 1 kwartaal € 50,= (zij doen dit 2 x per week een halve dag)
  5. Computerles in IHC (voor betere kans op arbeidsmarkt) 1 persoon (3 volledige cursussen) € 150,=
  6. Een deelnemer aan één van onze reizen. Maakt u in dat geval uw gift over met in de omschrijving de volledige naam van deze deelnemer.
  7. Vervanging kapotte pomp bij de groentetuin van IHC (waar lokalen leren oogsten en doorverkopen aan supermarkt) € 500,=
  8. Adopteer het schoolgaan van een kind waarvan de ouders/verzorgers het echt niet kunnen betalen. €10,= per maand
  9. Het opzetten van een wasserette (een tweede wasmachine moet worden gekocht) bij het IHC € 350,=
  10. In de toekomst zal SHIB gevraagd worden winkeltjes te bouwen op de IHC-grond om producten aan de man te brengen. Naar schatting € 2.500,= per winkel

Voor sommige projecten is het ook mogelijk om fotomateriaal van uw specifieke project te ontvangen. Zo kunt u zien hoe uw geld is besteed.

SHIB voldoet aan het belastingkeurmerk ANBI.

U kunt ons niet alleen tijdens het leven steunen, maar ook na overlijden. Daarvoor is altijd een testament nodig dat door de notaris wordt opgemaakt. Er zijn twee mogelijkheden, namelijk een legaat of een erfstelling. Bij een legaat bepaalt u in uw testament dat een bepaald bedrag aan SHIB wordt gelegateerd. Bij erfstelling benoemt u SHIB geheel of gedeeltelijk tot uw erfgenaam. Bij erfstellingen, legaten en bepaalde soorten van schenking is een notaris nodig, maar dat hoeft niet af te schrikken. De notarissen zijn daarvoor, en zij helpen u graag! Wilt u meer informatie, dan kunt u daarvoor terecht bij uw notaris. Een oriënterend gesprek van een half uur op een notariskantoor is meestal gratis. Met algemene notariële vragen kunt u terecht bij de Notaristelefoon: 0900-3469393.

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.