SHIB is een christelijke hulporganisatie die in de townships Reagile en Borolelo in Zuid-Afrika de aidsbestrijding ondersteunt. Jaarlijks worden er meerdere projectreizen naar Zuid-Afrika georganiseerd. Door met deze groepen te gaan werken en dienen onder de zwarte bevolking willen we een brug slaan tussen blank en zwart. De deelnemers zijn allemaal vrijwilligers die via sponsors en klussen geld bij elkaar verzamelen om een project ter plaatse te kunnen uitvoeren. Tijdens de werkreis wordt er gebouwd (metselen, schuren, graven, verven, …) en wordt in het centrum gewerkt aan de hulpverlening. Dit is grotendeels kinderwerk (knuffelen!, vertellen, spelen, knutselen, kortom: echte aandacht en liefde), maar kan ook bestaan uit ondersteuning van de counseling, uitdelen van eten, etc. Verder is er voor de deelnemers een cultureel programma om Zuid-Afrika en de aids-problematiek beter te leren kennen. Dit programma bestaat uit een aantal uitstapjes die kleine delen van de projectgroep en soms de hele projectgroep samen doen. Voorbeelden van dit cultuur programma zijn: shackbezoek (bij de allerarmsten in de sloppenwijk op bezoek in hun golfplatenhuisje), wildpark, ziekenhuis, dagje meedraaien met shackbewoners, hospice, winkelen, mijnen, Afrikaanse markt, zwarte kerk, boerderij, etc.

De deelnemers van SHIB maken echt een verschil voor Reagile. Door wat SHIB sinds 2004 in Reagile doet:

 • krijgen nu dagelijks 80 kinderen aandacht, onderwijs en eten
 • krijgen nu dagelijks 180 kinderen les in een school i.p.v. in de achtertuin
 • is er een plek waar Reagile naartoe kan voor counseling
 • worden de lokale hulpverleners zichtbaar in Reagile en weet men ze te vinden
 • is de blanke bevolking in de buurt zich bewust van hun ‘naasten’ in de township
 • is de regering van de provincie betrokken bij de hulpverlening in Reagile (omdat het werkt!)
 • Zijn er enkele honderden enthousiaste Afreakers in Nederland en tientallen in Engeland die in gedachten en gebed regelmatig stilstaan bij de aidsproblematiek.

EEN BLIJVENDE VERANDERING
SHIB werkt in sloppenwijken van Zuid-Afrika en wil met het bouwen van lokale Centra van Hoop de liefde van Jezus handen en voeten geven. In zo‘n Center of Hope wordt zo veel mogelijk de lokale bevolking toegerust en ingezet om de nood van dat gebied aan te pakken. Het is gericht op de mensen die de hulp het hardst nodig hebben. Vanuit het Center of Hope wordt bijvoorbeeld kinderwerk gedaan voor de door aids getroffen kinderen en jongerenwerk onder de werkeloze hangjongeren. Er is altijd veel aandacht voor de mens waardoor counseling een belangrijke plek inneemt. Om contact te krijgen met de allerarmsten worden vanuit het centrum huisbezoeken afgelegd. Zo weet het centrum wat er echt speelt. Het Center of Hope geeft ook hoop door te werken aan de toekomst met bijvoorbeeld werkgelegenheidsprojecten en cursussen en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de armen.
SHIB wil een blijvende verandering teweegbrengen in de toekomst en de harten van de mensen in Zuid-Afrika. Maar zeker ook een blijvende verandering in de harten en levens van de projectdeelnemers.

COMPUTERCURSUSSEN
Vanuit het Immanuel Hope Center worden computerlessen verzorgd . Zo bieden we de mensen een kans op scholing en daarmee meer kans op een baan. Een baan betekent inkomen, leven en toekomst. Voorlopig is er dan ook nog een wachtlijst voor de cursus omdat veel mensen deze kans met beide handen aanpakken.

COUNSELING
Het centrum gaat ervan uit niet alleen de inwendige mens (voedsel) te verzorgen maar ook juist het geestelijke deel aandacht te geven. Door de open houding van de mensen op het centrum kan iedereen die in nood is binnen lopen. Counseling is één van de belangrijke pilaren onder het bouwen aan de toekomst voor de mensen daar.

CRISISOPVANG
Ieder mens in nood kan terecht op het centrum. Soms worden mensen of kinderen binnengebracht die door de politie zijn gevonden langs de kant van de weg. Zieke mensen, hongerige mensen, mensen die mishandeld of misbruikt zijn. Ieder mens groot of klein, zwart of blank is waardevol en heeft recht op zorg.

DAYCARE
De jeugd heeft de toekomst is hier een bekende uitspraak. Maar hoe anders is het in deze sloppenwijk. Deze kinderen hebben ons nodig om ze een toekomst te geven. Op de day care krijgen de kinderen in de leeftij 3-5 voedsel, onderwijs, hygiëne, speelplezier en veel liefde. Liefde van de leidsters maar ook maken ze kennis met de liefde van God. Zo worden de kinderen voorbereid op de “basisschool” en geven we ze hoop voor de toekomst.

SHACKBEZOEKEN
Om echt te weten wat er gebeurt in het township, en om het vertrouwen te winnen van de mensen, worden er dagelijks bezoekjes afgelegd. De vrijwilligers van het centrum komen bij de mensen waar de nood het hoogt is, en triest genoeg komen daar steeds meer mensen bij. Er wordt voedsel aangeboden, gebeden, medische zorg verleend of mensen worden naar de huisartsenpost of ziekenhuis gebracht.

TUINPROJECT
200 palen houden een groot zeil van gaas als afscherming boven de ‘kas’. Hier krijgen de bewoners van het township de kans om te leren hun eigen nuttige groente te verbouwen. Ze worden geschoold en begeleid vanaf het bewerken en irrigeren van de grond tot de oogst en eventuele verkoop van hun groente.

SHIB WERKT AAN…

 • Aidsbestrijding
 • Armoedebestrijding
 • Gezondheid
 • Liefde
 • Aanvaarding
 • Genezing
 • Hun toekomst
 • Jezelf

SHIB WERKT DOOR…

 • Metselen
 • Graven
 • Bezoeken
 • Bidden
 • Spelen
 • Knuffelen
 • Voorbeeld zijn
 • Uitreiken
 • Uitdelen

SHIB WERKT MET

 • Elkaar
 • Armsten
 • Blanke Zuid-Afrikanen
 • Zwarte Zuid-Afrikanen
 • Regering
 • Nederlandse support
 • Engelse support
 • God