SHIB bestaat voor 100% uit vrijwilligers waardoor alle giften direct worden ingezet voor hulp aan de armsten. De organisatie wordt bestuurd door het dagelijks bestuur waarbij verschillende verantwoordelijkheidsgebieden apart zijn benoemd.

Het bestuur bestaat uit:

  • Jetze Baas – voorzitter, contacten Zuid-Afrika en kinderwerk
  • Cor van de Pol – financiën
  • Marcel Smid – projecten
  • Theo Hartgers – algemeen bestuurslid
  • Ilona Luchtenberg – secretaresse
  • Anke Schut – PR & promotieVerder zijn er ondersteunende functies en klussen die gedaan worden door:Henko van de Weerd – ICT & website

Het logo
Met het kruis in het logo willen we tot uitdrukking brengen dat we ons als stichting willen laten leiden door God. Zonder Zijn zegen is al ons werk zinloos. We willen bouwen aan toekomst en Hij geeft de eeuwige toekomst. De zwarte en blanke hand die in elkaar grijpen staan voor de bijzondere manier van samenwerken tussen blank en zwart. Door middel van onze reizen willen we bruggenbouwers zijn in dit land dat nog steeds is verscheurd door wantrouwen. Dit gebaar met de handen wordt in combinatie met het woord ‘sjap’ veel als groet gebruikt in Zuid-Afrika.
Sjap is een gevoelswoord. Gevoelswoorden bestaat in Setswana veel; in het Nederlands veel minder. Het woord heeft vele betekenissen die allemaal met het afstemmen van relatie te maken hebben. Het is dus een relatiewoord. Wij hebben voor deze afbeelding gekozen omdat we daarmee onze wens tot relatie willen uitdrukken. Relatie tussen ons rijke blanken en hen arme zwarten, relatie van ons allen samen en ieder persoonlijk met Jezus en relatie tussen ons als stichting en u als betrokkene.
Relaties brengen vreugde en verdriet; werkend versterkend, bemoedigend; zonder relatie kan niemand leven!
Voor het logo zijn we uitdrukkelijke dank verschuldigd aan Jenny Berends voor de vormgeving. Zij heeft haar creatieve gaven ook al ingezet voor een aantal van de muurschilderingen in de Welcome Home Nursery School in Reagile.