Voor veel kinderen in de wereld is er geen goede toekomst. Ze worden geboren onder erbarmelijke omstandigheden: in grote armoede, zonder liefde. Ze hebben nauwelijks toegang tot goed onderwijs.

In Borolelo, één van de townships in Zuid-Afrika waar SHIB actief is, zijn enthousiaste moeders gestart met een crèche, een soort kleuterschool. Een belangrijk initiatief. Ze willen daarmee kinderen een toekomst bieden. Echter, met enthousiasme alleen ben je er niet. Deze vrouwen hebben geen enkele scholing ontvangen om dit werk te doen.

SHIB is in februari 2012 gestart met een groep vrijwilligers om een crèche in Borolelo te bouwen. Eén van die vrijwilligers heeft in die periode workshops gegeven aan de teachers van deze en andere crèches. De opkomst was bemoedigend: ongeveer veertig vrouwen en mannen kwamen er op af.

Om deze mensen verder te kunnen helpen ontstond het idee om een reeks workshops te organiseren, zodat de teachers de basisbeginselen van onderwijs aan kleuters bijgebracht kan worden. TTT werd in het leven geroepen: Train The Teacher.

Het eerste trainingsweekend voor de crècheteachers uit o.a. Borolelo en Reagile heeft in april plaatsgevonden, georganiseerd op Shalom, één van de plaatsen waar de SHIB vrijwilligers tijdens de reizen overnachten. Het tweede weekend was in juli, en ook op deze tweedaagse kan positief teruggekeken worden.

Tijdens deze weekenden deden ongeveer 40 crècheteachers mee aan workshops. Er werden diverse onderwerpen behandeld. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het brein van een kind tot 7 jaar. Hoe belangrijk het is om kleuters gericht op hun ontwikkeling dingen aan te bieden. Zaken als grove motoriek, fijne motoriek, sociaal emotionele ontwikkeling etc. kwamen ook aan de orde. Wat heeft een kind in de kleuterschoolleeftijd nodig? Hoe kun je met knutselwerkjes en activiteiten inspelen op wat het kind nodig heeft? Ook worden er praktische materialen getoond. Hoe kan je zelf een leesboek maken? Hoe kan je werken met kleuren en thema’s e.d.? Hoe kan je materialen die waardeloos lijken toch nog goed gebruiken? Er kwam veel aan de orde.

Ook is er gekeken naar wat de motivatie en drive is om te werken met kinderen. Aan de hand van Johannes 15 werd hiernaar gekeken. Jezus dringt er verscheidene keren op aan: “Blijf in Mij, dan blijf Ik in jou”. Dan kun je veel vrucht dragen. Je blijft in Hem door zijn gebod te houden: liefhebben! Dat laten de crècheteachers al zien door aanwezig te zijn op deze TTT weekenden: ze gaan voor kinderen. De boodschap was: “Als Jezus in jou is, omdat jij in Hem bent, dan is Jezus ook zichtbaar voor de kinderen. Laat Zijn liefde door jou heen stralen.” En: “Jij mag je verlost weten: Wie in Christus is wordt niet veroordeeld! (Rom. 8: 1)”. Met die motivatie kan men naar het werkveld.

De volgende workshop is in oktober. Na deze laatste workshop krijgen alle deelnemers een diploma.

De crècheteachers hebben zelf geen inkomen. Ze zouden zo’n meerdaagse training nooit kunnen betalen. Daarvoor heeft SHIB het TTT fonds in het leven geroepen. Een fonds om deze weekenden te kunnen bekostigen.

Wil je meebouwen aan het onderwijs in Zuid-Afrika? Kinderen zijn de toekomst! Bijdragen voor de komende workshopdagen in oktober zijn welkom. Je sponsort al een deelnemer door € 15,- over te maken op 1526.55.018 t.n.v. SHIB onder vermelding van TTT. Door jouw gift lever je een wezenlijke bijdrage aan de opbouw van het onderwijs in de townships Borolelo, Reagile en Maziste.

Ook gebed voor de crècheteachers is blijvend nodig. De zegen van God is noodzakelijk om het belangrijke werk met de kinderen te doen en om het geleerde toe te passen. En laten we de kinderen en hun toekomst opdragen aan onze hemelse Vader!