1. Waar staat SHIB voor?

SHIB is de afkorting van Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld. SHIB is een particulier initiatief voor hulpverlening aan de allerarmsten in Zuid-Afrika. We werken in de regio Kgetleng Rivier, zo’n 180 kilometer ten noordwesten van Johannesburg.

2. Wat betekent het dat SHIB een christelijke organisatie is?

Onze hulpverlening is gericht op iedereen die hulp nodig heeft, ongeacht huidskleur, godsdienst, sekse of leeftijd. SHIB werkt vanuit een Bijbelse visie en wil in de activiteiten iets van Gods liefde voor de mensheid laten zien. Tijdens de projectreizen komt onze passie voor het evangelie van Jezus Christus terug in dagelijks gebed en Bijbellezen. Ook bestuursvergaderingen beginnen we met gebed en Bijbellezing.

3. Wat houdt een projectreis van SHIB in?

Je gaat met een groep twee weken naar Zuid-Afrika om daar in één of meerdere sloppenwijken te werken: bouwen aan het dan lopende project, shackrepair, kinderwerk, het geven van voorlichting en het uitdelen van voedselpakketten. Ook is er tijd voor bezoeken aan cultureel interessante plaatsen, kerkdiensten (de ene zondag een ‘blanke’ kerk en de andere zondag een ‘zwarte’ kerk) en zijn er momenten van ontspanning, waaronder een safari in een wildpark.

4. Helpt een reis met SHIB echt?

Als het doel is om armoede, onrecht en ongelijkheid uit Zuid-Afrika te krijgen, dan is het antwoord nee. Ons doel is echter hulp geven aan die ene persoon en dat ene kind die op onze weg wordt geplaatst. Heel praktisch en direct zichtbaar. Vanaf de start van SHIB is er veel mooi werk gerealiseerd: een opvangcentrum, schoollokalen, kinderopvang, een speeltuin, een groentetuin, gehandicapten- en ouderenprogramma’s, etc. Het antwoord is dus: ja!

5. Zitten de mensen in Zuid-Afrika op mij te wachten?

Er is in de sloppenwijken veel uitzichtloosheid. Jouw komst doorbreekt dit. Je laat zien dat je om de mensen geeft. En omdat de hulp heel praktisch is maakt jouw aanwezigheid verschil. Je komst is voor hen van grote betekenis en geeft hoop en liefde in de harten van mensen.

6. Hoe kan ik me aanmelden?

Je kunt je op deze pagina aanmelden. Ook kun je ons een mail sturen: info at shib.nl.

7. Ik zou wel een reis willen leiden, is dit mogelijk? Welke kwalificaties vragen jullie daarvoor?

Dat is mogelijk. Als reisleider is het belangrijk dat je ervaring hebt met andere culturen, bij voorkeur de Zuid-Afrikaanse. Je hebt aantoonbare ervaring in het leiden van groepen. Je bent christen, betrokken, flexibel, stressbestendig en geduldig. Je hebt organisatorische vaardigheiden en bent een bruggenbouwer. Je hebt vooraf een gesprek met het bestuur waarna wordt bepaald of je geschikt bent voor een bepaalde reis.

8. Hoe gaat de voorbereiding op een reis?

Als groep kom je vanaf een half jaar tot driekwart jaar voorafgaand aan de reis met regelmaat bij elkaar om voor te bereiden. Er wordt praktische en medische voorlichting gegeven, ervaringen gedeeld en werkzaamheden voorbereid. Ook worden er als groep sponsoracties gehouden waaraan je kunt deelnemen en krijg je tips hoe je zelf geld kunt inzamelen. Je leert elkaar beter kennen en gaat goed voorbereid op reis.

9. Wat zijn de regels tijdens een reis?

Er is een protocol dat je krijgt uitgereikt. Een greep hieruit: gebruik van alcohol is niet toegestaan, roken is verboden, je past je aan de groep aan, etc.

10. Hoe kan ik tijdens de reis contact houden met de mensen thuis?

Er wordt tijdens de reis een weblog bijgehouden op deze website. Dagelijks worden verslagen en foto’s geplaatst, waar het thuisfront op kan reageren. Deze reacties zijn in Zuid-Afrika te lezen. We vragen om terughoudendheid in het gebruik van mobiele telefoons, dit is tijdens de volwassenenreizen alleen toegestaan op het logeeradres. Tijdens jongerenreizen is gebruikt van mobiele telefoons niet toegestaan. De groepsleider draagt altijd een mobiele telefoon bij zich om zo nodig te bellen of gebeld te worden.

11. Wat zijn de kosten voor een reis?

Afhankelijk van of het een jongeren- of volwassenenreis is, en wat de projectkeuze is, zijn de kosten voor een projectreis € 1.950,- tot € 2.250,- per persoon.

12. Zijn de kosten voor de reis aftrekbaar van de belasting?

Ja, de kosten zijn aftrekbaar van de belasting, omdat SHIB de ANBI-status heeft.

13. Hoe kom ik aan genoeg geld om de reis te bekostigen?

Als groep organiseer je sponsoracties. Denk aan een sponsorloop, een sponsordiner, het verkopen van producten of het doen van klussen. Daarnaast krijg je tips hoe je zelf ook geld kunt inzamelen.

14. Kun je niet beter al het geld opsturen en zelf in Nederland blijven?

Dat lijkt een logische redenatie. Echter, als je er niet naartoe gaat en alleen geld stuurt, zou er niets van de grond komen. Door je aanwezigheid en je inzet geef je mensen hoop. Ze ontdekken dat er mensen zijn die om hen geven en hen willen helpen. Daarnaast, wanneer je geld zou sturen maak je de ontvangers afhankelijk. Juist door zelf te komen, aan de slag te gaan en je hart te laten spreken kan je zorgen voor een mentaliteitsverandering in Zuid-Afrika. Bovendien heeft een reis vaak ook een positieve impact op de deelnemers.

15. Blijft er niet te veel geld aan de bekende ’strijkstok’ hangen?

Nee. SHIB besteedt ruim 90% van de giften volledig aan de doelstelling: een betere toekomst voor de inwoners van de sloppenwijken in Zuid-Afrika. Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers. Ook de deelnemers van de reizen zijn allemaal vrijwilligers. Bij het CBF en via onze eigen jaarverslagen is terug te vinden hoe het geld is besteed. We vinden het belangrijk om transparant te zijn.

16. Is Zuid-Afrika een gevaarlijk land?

Nee, zolang je jezelf houdt aan de voorschriften tijdens de reis. We verblijven op een bewaakt terrein. Ons werkterrein is ver van de grote steden met hun gevaarlijke sloppenwijken. De lokale politie en het gemeentebestuur dragen nadrukkelijk zorg voor onze veiligheid. Als stichtingsbestuur hebben we in de loop der jaren veel ervaring opgedaan over wat wel of niet verantwoord is.

17. Zijn er gezondheidsrisico’s bij de reizen van SHIB?

In Afrika en dus ook in Zuid-Afrika zijn de hygiënische omstandigheden heel anders dan bij ons. We besteden tijdens de voorbereiding dan ook tijd aan voorlichting over bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne, HIV, etc. Er is een vaccinatieprogramma en daarnaast kan een deelnemer beslissen of hij/zij een Mantouxtest laat doen. Als je een goede gezondheid hebt en je houdt aan de voorschriften, dan zijn de risico’s beperkt.

18. Als er gezondheidsrisico’s zijn, waarom gaan jullie dan toch?

De omgeving die wij bezoeken behoort tot de allerarmste van Zuid-Afrika. Hier wonen mensen die niets hebben en waar niemand naar omziet. Wij voelen ons geroepen door de opdracht van Jezus om te zorgen voor onze naaste in nood. Naast alle voorzorgsmaatregelen die wij uiteraard nemen, dragen wij de reizen en deelnemers op aan de zorg van onze Vader in de hemel.

19. Hoe is de medische zorg?

Bij een groepsreis gaat altijd een medisch onderlegde vrijwilliger mee. Verder heeft Zuid-Afrika een goede gezondheidszorg, die aan westerse maatstaven voldoet. In geval van bijvoorbeeld een ongeluk kun je naar een regulier ziekenhuis.

20. Mijn vraag staat hier niet tussen, wat nu?

Mail gerust naar info at shib.nl