SHIB is een groepenorganisatie. Een projectgroep verzameld sponsorgeld om een concreet doel op te pakken. Dat kan zijn het bouwen en opknappen van gebouwen die de mensen in de sloppenwijken nodig hebben en kunnen gaan gebruiken. zoals een school, een opvanghuis, een crisiscentrum, werkplekken voor gehandicapten of ouderen, shacks en toiletgebouwen. Ook leggen we tuinen aan die onder toezicht in gebruik worden genomen door scholen en inwoners van de sloppenwijken.

Het is belangrijk dat de mensen in ons werkgebied zelf met plannen komen. We hebben een aantal criteria waaraan de mensen/organisatie moet voldoen als wij voor hen gaan bouwen.

  • Het moet gericht zijn op ondersteuning van de armsten
  • Er moet een goed plan aan ten grondslag liggen en als plan worden aangevraagd
  • Aanvragende partij moet een stabiele organisatie zijn die zijn bestaansrecht al voor een langere periode heeft bewezen
  • Aanvragende partij moet geen winstoogmerk hebben (non-profit; NGO)
  • Lokale toestemming is aanwezig (bijv. gemeentelijke toestemming om te bouwen)
  • Aanvragende partij werkt zelf actief mee aan realisatie, bijv. door deel van de financiën te verzorgen of fysiek mee te (laten) helpen bij de bouw

Van daaruit kijken we samen wat we kunnen betekenen. Voor een deel kunnen we fysiek helpen bouwen en voor een deel kunnen we financieel helpen de plannen te realiseren.

Natuurlijk proberen we ook te helpen en te ondersteunen in het optimaliseren  van de plannen en het verkrijgen van medewerking van de overheid en gebruiken onze contacten om te netwerken en subsidies te verkrijgen. Zo helpen wij de Afrikaners hun plannen, die anders door allerlei omstandigheden niet van de grond, komen te realiseren.

De uitwerking van onze groepen aan het werk in Zuid Afrika is:

… dat we vooral de zwarte bevolking daar kunnen laten zien dat blanken zwarten dienen
… dat de mensen vertrouwen en hoop terug krijgen
… dat mensen worden gestimuleerd initiatieven te ontwikkelen
… dat de mensen zich geliefd en gewaardeerd voelen
… het stimuleren dat overheid ook zijn verantwoordelijkheid oppakt
… dat we als bruggenbouwers blanke Afrikaners kunnen betrekken bij de zwarte bevolking en zo samenwerking en vertrouwen opbouwen