HOE WORD JE DONATEUR?

Naast de projectgerichte bestedingen ondersteunt SHIB ook lokale projecten en lokale processen waarmee de armsten direct worden geholpen.

Voorbeelden zijn: het repareren van een shack (golfplaten krot) van een gezin dat het echt moeilijk heeft; tijdelijke ondersteuning van een persoon om hem of haar door een crisis heen te helpen; ondersteuning van lokale mensen die zich vrijwillig inzetten voor de armsten.

Uitgangspunten bij deze inzet zijn:

  • De balans vinden tussen helpen en tegelijk niet afhankelijk maken
  • De eigen waardigheid en eigen verantwoordelijkheid blijven respecteren
  • Directe of indirecte hulp aan de armsten

Vele handen maken zwaar werk licht. Wij zijn op afstand. De lokale mensen kunnen en willen vaak goed helpen  maar het ontbreekt hen aan de middelen. Hier kunnen wij inspringen. Help ons met vertrouwen beloftes voor langere termijn te kunnen doen.

U kunt al waardevol helpen met een klein bedrag per maand. Het is belastingaftrekbaar! En het hoeft u nauwelijks iets te kosten. Voor bijvoorbeeld de kosten van een brood per week helpt u een verschil te maken.

Om donateur van SHIB te worden vult u uw gegevens  in op onderstaand formulier.

SHIB voldoet aan het belastingkeurmerk ANBI.

Heeft u nog vragen over donateurschap, de bestedingen of anderszins: neem contact met ons op.

Als u liever een eenmalige gift doet voor een concreet project, ga dan naar de pagina over het geven van een gift

*Verplicht

Je naam*

Je adres*

Je postcode*

Je woonplaats*

Land

Je e-mail*

Hierbij geef ik aan SHIB te steunen met een bedrag van*:
€3,- per maand€5,- per maand€10,- per maand€25,- per maandAnders, namelijk...

Tevens verleen ik toestemming tot wederopzegging het bedrag automatisch af te schrijven van mijn rekening. Mijn IBAN:

Vragen en/of opmerkingen